הוסף כותרת 3

ערכת יעוד 0.1

שיעור 1 - התמונה הגדולה

שיעור 2 - שביל היעוד + מעגל התמיכה

שיעור 3 - נוסחת היעוד

שיעור 4 - דחפים + חוק ה-5 שניות

שיעור 5 - המצפן לעלייה על שביל היעוד

שיעור 6 - ההכוונה של היקום

שיעור 7 - הסיום המסקרן להמשך