הוסף כותרת 1

מפגש # 1 - החמצן

מפגש # 2 - המצפן

מפגש # 3 - השער

מפגש # 4- "הלייזר" + שאלות ותשובות

מדיטציית "הלייזר"

שידור # 5 - ההר

שידור 6 # החותמת

מדיטציה לתרגול אישי לחיבור לצוות הסיפון

שידור # 7 - המנוע

שידור # 8 - הנשמה של הקהל

שידור # 9 - הלב המדבר