longDanielBenAri Logo Pres. 24white

מניצוץ להגשמה

ליווי אישי אחד על אחד

מה קולגות ותלמידים/ות מספרים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלי בוואצטאפ

ואפשר גם באמצעות פנייה באימייל

מוזמנים לעקוב אחרי: